CO2

Onze wereld kent grote, complexe en urgente uitdagingen. De hoge CO2-emissie leidt tot klimaatverandering en onze natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser. Dit vraagt om een andere manier van produceren en consumeren. Door het recyclen van complexe producten vormt Riwald Recycling een verbindende schakel in de circulaire economie en zorgen we voor een flinke CO2-besparing in de keten.

CO2 reductie door innovatie & beleid

De contouren van onze bedrijfsstrategie liggen in de Circular Framework en Trias Energetica.

Hierbij verbinden wij onze duurzaamheidsstrategieën aan de Sustainable Development Goals (SDGs) en integreren wij innovatieve technologieën voor maximale terugwinning uit grondstoffen én reduceren wij onze CO2-emissie door gebruik te maken van hightech equipment en een duurzaam wagenpark.     

Circulaire keten & Riwald Recycling

De corebusiness van Riwald Recycling is de recycling van e-waste, ferro en non-ferro metalen tot hoogwaardige grondstoffen, voor metaalproducenten wereldwijd. Als één van de meest toonaangevende metaalrecyclingsbedrijven ter wereld vervult Riwald Recycling een spilfunctie als leverancier in de circulaire keten van duurzaam materiaalgebruik wereldwijd. In onze circulaire supply chain hebben wij veel contacten met private-, publieke- en kennisinstellingen omtrent hightech en circulair recyclen.

Aan de inkoopzijde heeft Riwald Recycling contacten met een breed scala leveranciers waaronder industriële bedrijven, OEMs, sloopondernemingen, nutsbedrijven, integrale afvalbehandelingsbedrijven, traders, autodemontage bedrijven en nationale- en regionale overheden. De smelterijen, eindwerkers en OEMs zijn de afnemers van onze gerecyclede duurzame grondstoffen.

Dankzij onze wijze van inzamelen, efficiënte operations, in-house productieproces en geografische locaties bezit Riwald Recycling een prominente plek in de metaalrecycling industrie binnen Nederland en de rest van de wereld. Hierdoor levert Riwald Recycling een directe bijdrage aan het beschermen van mens, milieu en veiligheid. De grootste voordelen van ons circulair en hightech recyclingproces zijn:​

AELS vliegtuig demonteren recycling
recycling aluminium eind product riwald recycling
Eddy Currents Magnetische Trommelmagneten
analyze producten metaal co2

Riwald Recycling & CO2 reductie

Riwald Recycling streeft naar een circulaire economie met 100% recycling. Wij hebben als doel om een ‘circulaire hub’ te worden waar alle flows samenkomen in ons ecosysteem: complexe producten transformeren naar pure grondstoffen en die logistiek gezien duurzaam transporteren naar bedrijven in de (maak)industrie. De economie zou dan draaien op teruggewonnen grondstoffen en er zouden geen ‘nieuwe’ grondstoffen meer nodig zijn. Dit doen we samen met een gepassioneerd team en samen werken wij sinds 1989 vanuit verschillende locaties in Nederland aan onze missie met de hoogste prioriteit voor kwaliteit, duurzaamheid en milieu. Wij hebben aandacht voor een schoner milieu en ons R&D team onderzoekt continu naar nieuwe innovaties en mogelijkheden om afvalstromen zo efficiënt mogelijk te recyclen naar nieuwe grondstoffen.

Als een cruciale schakel in de circulaire keten is Riwald Recycling zich bewust van de mogelijke gevolgen van haar activiteiten met betrekking tot kwaliteit, duurzaamheid, milieu en de veiligheid van haar werknemers, leveranciers en bezoekers. Riwald Recycling zoekt voortdurend naar mogelijkheden voor een meer energie- en milieuvriendelijke manier van werken en het streven naar continu verbetering. Dit doen we samen met onze partners en samen dragen wij bij aan het bereiken van gezamenlijke doelen door fundamenteel onderzoek te doen naar het creëren van robuuste en efficiënte lokale energiesystemen.

Daarenboven, directie en personeel van Riwald Recycling vinden het van belang om bij te dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot, de belangrijke veroorzaker van klimaatverandering. Wij hebben er daarom voor gekozen om zelf inspanningen te plegen om onze eigen CO2-bijdrage te verminderen. Certificatie voor de CO2-Prestatieladder is voor ons daarbij een belangrijk instrument. Samen met onze partners neemt Riwald Recycling actief deel aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie, waarin we kennis omtrent CO2-vermindering in onze gehele sector delen en zo van elkaar kunnen blijven leren.​

CO2-Prestatieladder & Riwald Recycling​

Ons beleid is gericht op het continue verbeteren en op het verder voorkomen, verminderen of beheersen van negatieve milieueffecten van bestaande en toekomstige bedrijfsactiviteiten. Hierbij wordt een voortdurende balans gezocht tussen het menselijk welzijn, ecologische randvoorwaarden als wel economische. Als bedrijf hebben we derhalve het algemene doel om ons energiebeheer te optimaliseren. In aansluiting hierop is besloten om de CO2-Prestatieladder op te zetten. 

Middels de CO2-Prestatieladder hebben we een systematiek opgezet waarmee wij dit doel kunnen bereiken door ons energieverbruik (en daarmee onze CO2-emissies) te meten, te registreren, te monitoren en bij te sturen.
We zullen elk half jaar ons energiebeleid, CO2-footprint en onze reductie doelstellingen in- en extern communiceren. Ook zullen we informatie geven over onze deelname aan de keten of sector initiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/CO2 Prestatieladder stelt voor niveau 5.

CO2-prestatieladder niveau 5 certificaat

Hightech equipment & duurzaam wagenpark

Hightech equipment & duurzaam wagenpark van Riwald Recycling voor maximale grondstof-efficiëntie én minimale CO2 uitstoot dankzij onze Granulator, Infrarood (NIR), X-ray, metal sensors, NF fines processing en colour sortings.

CO2-documenten & downloads

U vindt op deze pagina diverse documenten waarin u meer kunt lezen over waar wij nu staan met betrekking tot onze zogenaamde CO2-Footprints (vanaf 2018) en welke maatregelen we hebben gepland of in gang hebben gezet om de CO2-emissies van onze bedrijfsactiviteiten te verminderen.

CO2-Prestatieladder

Certificaat versie 2022 Almelo

CO2-Prestatieladder

Certificaat versie 2022 Beverwijk

CO2-beleidsplan

CO2-Beleidsplan periode 2022 - 2024

ReBBloCS

ReBBloCS project

CO2-Report Q1 + Q2 2023

Vestiging Beverwijk

CO2-Report Q1 + Q2 2023

Vestiging Almelo

CO2-Prestatieladder

CO2-Handboek versie 2022

CO2-SKAO

Documentatie SKAO

CO2-Footprint 2022

Vestiging Almelo

CO2-Footprint 2022

Vestiging Beverwijk

CO2-Footprint 2021

Vestiging Almelo

CO2-Footprint 2021

Vestiging Beverwijk

CO2-Footprint 2020

Vestiging Almelo

CO2-Footprint 2020

Vestiging Beverwijk

CO2-Footprint 2019

Vestiging Almelo

CO2-Footprint 2019

Vestiging Beverwijk

CO2-Footprint 2018

Vestiging Almelo

CO2-Footprint 2018

Vestiging Beverwijk

CO2-reductie projecten & sector- en keteninitatieven

Naast inzicht krijgen in de CO2-emissies van Riwald Recycling neemt Riwald Recycling ook deel aan meerdere projecten en initiatieven om samen met andere partijen de CO2-uitstoot in de gehele keten te verminderen. Dit wordt bereikt door kennis en ervaring te delen op het gebied van bewust en verantwoord energieverbruik plus R&D naar nieuwere technieken en toepassingen binnen de recyclingbranche voor maximale grondstof-efficiëntie.   

Duurzaam wagenpark

Riwald Recycling & duurzaam wagenpark

Riwald Recycling transporteert vanaf 2021 met de nieuwste Volvo FH trucks uitgerust met een zeer efficiënte engine en een Long Haul Fuel-pakket, bestaande uit innovatieve opties, waaronder I-See, I-Save en I-Shift voor optimale brandstofsparing. Daarnaast transporteert Riwald Recycling ook met de spiksplinternieuwe Scania Next Generation 2021 model: digitalisering met als doel energie winstgevendheid en een toekomst waarin het gebruik van fossiele brandstoffen tot het verleden behoort. Met deze investeringen draagt Riwald Recycling bij aan duurzaam (inter)nationaal metaal transport en reduceren wij onze CO2-emissies en onze CO2-footprint.

Knipijzer balanskraan sennebogen 8160 EQ

Riwald Recycling & duurzame operations

Riwald Recycling breidt uit met een elektrische Sennebogen 8160 EQ balanskraan die uitgerust is met de laatste innovaties voor efficiënte operations. Dit project is voorbeeld van ons ‘elektrificatie beleid’, waarbij fossiel aangedreven machines en voertuigen gesubstitueerd worden door elektrisch aangedreven machines en voertuigen. Mede dankzij de intelligente distributie van energie verbruikt deze balanskraan minder energie dan reguliere kranen, leidend tot een ruime energiebesparing binnen het bedrijfsproces. Met deze investeringen draagt Riwald Recycling bij aan ons duurzame machinepark en reduceren wij onze CO2-emissies en onze CO2-footprint.

Bonaire werkbezoek recycling riwald metaal

Riwald Recycling & Bonaire case

Onze visie en kennis willen we graag delen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waaronder Bonaire. Bonaire kent flinke uitdagingen op het gebied van (metaal)afvalverwerking. De infrastructuur voor afvalverwerking moet verbeterd worden en investeringen in recycling hebben hoge prioriteit. Door de urgentie en de vraag naar een nog duurzamer afvalbeleid bezocht de gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, Riwald Recycling, waarbij Riwald een actieve rol speelt bij het vinden van oplossingen voor de milieuvraagstukken van Bonaire. Riwald Recycling verbindt haar duurzaamheidstrategieën aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) en integreert innovatieve technologieën voor maximale terugwinning uit grondstoffen. Momenteel worden de eerste containers met e-waste en scrap geladen in Bonaire voor transport naar Nederland, en Riwald Recycling heeft de verantwoordelijkheid over de transformatie van complexe producten naar pure grondstoffen.

AELS vliegtuig demonteren recycling

Riwald Recycling & AELS

AELS (Aircraft End-of-Life Solutions) heeft zich gespecialiseerd in het hergebruiken en recyclen van vliegtuigonderdelen, met als doel om de recycling van verkeersvliegtuigen op een volledig circulaire manier aan te pakken. Wanneer alle bruikbare onderdelen uit het vliegtuig zijn gehaald, blijft er altijd nog materiaal over, voornamelijk de aluminium romp van het vliegtuig. Om ook deze materialen van het vliegtuig hoogwaardig in te zetten is AELS een samenwerking met Riwald Recycling gestart. Riwald is gespecialiseerd in metaalrecycling en zorgt er in deze samenwerking voor dat de bijzondere aluminiumlegeringen van de vliegtuigen gerecycled wordt. De samenwerking tussen AELS en Riwald onderscheidt zich door de innovatieve manier van de recycling van het aluminium. Dit metaal heeft een andere legering dan regulier aluminium. Riwald kan dit metaal zo verwerken, waardoor het weer grondstof wordt voor nieuw aluminium. Deze manier van recyclen past bij de doelstelling van AELS om alle vliegtuigen op een volledig circulaire manier te hergebruiken of recyclen.

Partner alliantie klimaatactie klimaatplein deelnemer riwald recycling

Riwald Recycling & Klimaatplein

De circulaire oplossingen van Riwald Recycling hebben een prominente plek in de metaalrecycling industrie binnen Nederland en de rest van de wereld. Riwald Recycling is dé ‘circulaire hub’ voor metaalstromen. Deze oplossingen zijn vanaf heden ook zichtbaar op het Klimaatplein. Het Klimaatplein wordt maandelijks twintigduizend keer bezocht door organisaties die duurzamer willen ondernemen. Bezoekers vinden er onder andere veel praktijkverhalen van bedrijven die actief CO2-uitstoot reduceren of circulair ondernemen. Riwald Recycling is naast partner ook deelnemer aan de Alliantie Klimaatactie van het Klimaatplein. Deze Alliantie bestaat uit zo’n 70 mkb-bedrijven die gezamenlijk werken aan 40% CO2-reductie in 5 jaar.

Nederland Circulair versnellingshuis

Riwald Recycling & 100% Nederland Circulair

De Nederlandse overheid zet vol in op een circulaire economie. Dit doet zij vanuit het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Ze verenigt sinds 2014 de krachten met diverse maatschappelijke organisaties die de omschakeling naar een circulaire economie willen versnellen. Al die samenwerkingen staan aan de basis van het Versnellingshuis Nederland circulair! Op het platform 100% Nederland Circulair ontmoeten ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden in de circulaire economie elkaar. Bovendien zorgt 100% Circulair Nederland ervoor dat zij in contact kunnen komen met experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Op het gebied metaalrecycling speelt Riwald Recycling een belangrijke rol met betrekking tot circulariteit, energie-efficientie en CO2-reductie. Gelet op haar positie, expertise en scheidingstechnologiën speelt Riwald Recycling een actieve rol bij het vinden van oplossingen voor wereldwijde milieuvraagstukken.

Deelname inspiratietour energiemanagement systemen/ ai Inspiratietour NVDE RVO over CO2 reductie in de industrie

Deelname inspiratietour: energie management systemen/AI

VEMW, RVO en de NVDE organiseerden de afgelopen jaren diverse inspiratietours om kennis en praktijkervaringen te delen over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. In een (CO2 vrije) touringcar werden bedrijven bezocht waarbij deelnemers een brede indruk kregen van de mogelijkheden voor verduurzaming van energiegebruik in de industrie.
Aantal bijeenkomsten: 6 per jaar
Aantal deelnemers: 150 - 220

Deelname inspiratietour energiemanagement systemen/ ai Inspiratietour NVDE RVO over CO2 reductie in de industrie

Deelname inspiratietour: nieuwe business-modellen CO2 reductie

VEMW, RVO en de NVDE organiseerden de afgelopen jaren diverse inspiratietours om kennis en praktijkervaringen te delen over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. In een (CO2 vrije) touringcar werden bedrijven bezocht waarbij deelnemers een brede indruk kregen van de mogelijkheden voor verduurzaming van energiegebruik in de industrie.
Aantal bijeenkomsten: 6 per jaar
Aantal deelnemers: 150 - 220

Deelname inspiratietour energiemanagement systemen/ ai Inspiratietour NVDE RVO over CO2 reductie in de industrie

Deelname inspiratietour: energie, innovatie en klimaatfondsen

VEMW, RVO en de NVDE organiseerden de afgelopen jaren diverse inspiratietours om kennis en praktijkervaringen te delen over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. In een (CO2 vrije) touringcar werden bedrijven bezocht waarbij deelnemers een brede indruk kregen van de mogelijkheden voor verduurzaming van energiegebruik in de industrie.
Aantal bijeenkomsten: 6 per jaar
Aantal deelnemers: 150 - 220

Deelname CO2 masterclass

Deelname CO2 masterclass: huidige situatie i.c.m. Triple C analyse

KWA Bedrijfsadviseurs en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigen u uit om deel te nemen aan de tweede Masterclass-reeks CO2-reductie Industrie. De focus ligt daarbij met name op het verlagen van energetische- en procesemissies. We onderzoeken wat de beste verduurzamingsopties zijn voor uw bedrijf en welke regelingen daarbij passen. Omdat wij denken dat de Masterclass voor u interessant kan zijn, ontvangt u deze speciale uitnodiging!.
Aantal bijeenkomsten: 4 sessies
Aantal deelnemers: 20

Deelname CO2 masterclass

Deelname CO2 masterclass: opties CO2 reductie met voorbeelden

KWA Bedrijfsadviseurs en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigen u uit om deel te nemen aan de tweede Masterclass-reeks CO2-reductie Industrie. De focus ligt daarbij met name op het verlagen van energetische- en procesemissies. We onderzoeken wat de beste verduurzamingsopties zijn voor uw bedrijf en welke regelingen daarbij passen. Omdat wij denken dat de Masterclass voor u interessant kan zijn, ontvangt u deze speciale uitnodiging!.
Aantal bijeenkomsten: 4 sessies
Aantal deelnemers: 20

Deelname CO2 masterclass

Deelname CO2 masterclass: eigen routekaart m.b.v. factsheets en regelingen

KWA Bedrijfsadviseurs en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigen u uit om deel te nemen aan de tweede Masterclass-reeks CO2-reductie Industrie. De focus ligt daarbij met name op het verlagen van energetische- en procesemissies. We onderzoeken wat de beste verduurzamingsopties zijn voor uw bedrijf en welke regelingen daarbij passen. Omdat wij denken dat de Masterclass voor u interessant kan zijn, ontvangt u deze speciale uitnodiging!.
Aantal bijeenkomsten: 4 sessies
Aantal deelnemers: 20

Samenwerkingspartners CO2-reductie, circulaire economie & innovatie

Samenwerkingspartners van Riwald Recycling voor realisatieprojecten die gerelateerd zijn aan het reduceren van CO2-emissie, circulaire economie en innovatie.