Projecten

Complexe projecten uitgevoerd door Riwald Recycling

Collectie van onze projecten

Complexe projecten uitgevoerd door Riwald Recycling Almelo & Beverwijk

KEI WEEE e-waste recycling projecten content fotos nefit & bosch samenwerking

Nefit Bosch & Riwald Recycling

Jaarlijks worden er in Nederland een kleine 400.000 cv-ketels afgedankt. Voor de recycle-service werkt Nefit Bosch samen met een gecertificeerde partner: Riwald Recycling. Alleen bedrijven als Riwald Recycling, die aan de hoge eisen voldoen, komen in aanmerking voor het Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence (WEEELABEX). Daarmee is een hoog kwaliteitsniveau verzekerd voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik. De verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten worden gerapporteerd en ook moeten de bedrijven in de hele keten aangeven wat er precies met de materialen gebeurt. Gecertificeerde bedrijven als Riwald worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties. Door volledige transparantie is het uitgesloten dat aan de regels wordt getornd.

Riwald Recycling metaalrecycling van vliegtuigen van AELS

AELS & Riwald Recycling

Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) is hét voorbeeld van circulaire economie. AELS demonteert vliegtuigen afkomstig uit de hele wereld, waarna de verschillende onderdelen hergebruikt worden. AELS heeft in haar elfjarig bestaan vele vliegtuigen gerecycled van kleine exemplaren, zoals een Fokker 50, tot aan Boeing 747’s. AELS is gespecialiseerd in het deassembleren van vliegtuigen en het hergebruiken en recyclen van onderdelen waar mogelijk. Dat kan van alles zijn - van de stoelen, tot aan cockpitinstrumenten, maar zelfs ook een hele vleugel. Als één van de meest toonaangevende metaalrecyclingsbedrijven ter wereld vervult Riwald Recycling een spilfunctie als leverancier in de circulaire keten van duurzaam materiaalgebruik wereldwijd, waarbij we de complexte producten verwerken naar waardevolle ferrous en non-ferrous.

Bonaire bezoek projecten riwald recycling

Bonaire & Riwald Recycling

Onze visie en kennis willen we graag delen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waaronder Bonaire. Bonaire kent flinke uitdagingen op het gebied van (metaal)afvalverwerking. De infrastructuur voor afvalverwerking moet verbeterd worden en investeringen in recycling hebben hoge prioriteit. Door de urgentie en de vraag naar een nog duurzamer afvalbeleid bezocht de gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, Riwald Recycling, waarbij Riwald een actieve rol speelt bij het vinden van oplossingen voor de milieuvraagstukken van Bonaire. Riwald Recycling verbindt haar duurzaamheidstrategieën aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) en integreert innovatieve technologieën voor maximale terugwinning uit grondstoffen. Momenteel worden de eerste containers met e-waste en scrap geladen in Bonaire voor de transport naar Nederland, en Riwald Recycling heeft de verantwoordelijkheid over de transformatie van complexe producten naar pure grondstoffen.

Treinstel NS bij Riwald Recycling
Treinstellen NS bij Riwald Recycling voor metaalrecycling

NS & Riwald Recycling

Op ons hightech complex is het recyclen van complete treinstellen mogelijk. Riwald Recycling is gespecialiseerd in het nauwkeurig mogelijk demonteren van de treinstellen en vervolgens ook voor de verwerking naar waardevolle ferrous en non-ferrous. Naast de circulaire recycling verzorgd Riwald Recycling ook het duurzame transport en de bijbehorende administratieve afhandelingen voor onze klanten.