Circulaire economie

Riwald Recycling & circulair ondernemen

Circulair ondernemen & Riwald Recycling

De contouren van onze bedrijfsstrategie liggen in de Circular Framework en Trias Energetica.

Hierbij verbinden wij onze duurzaamheidsstrategieën aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) en integreren wij innovatieve technologieën voor maximale terugwinning uit grondstoffen.

Koper recycling product non ferro eindproduct circulaire economie

Circular Framework

Ons bedrijfsstrategie is ontstaan vanuit de combinatie van de Trias Energetica filosofie en de 3R filosofie, de voorloper van de 9R filosofie. De 3R filosofie is gebaseerd op Recover, Reuse en Recycle van waardevolle ferrous ((staal, gietijzer, RVS, met ijzer (Fe) als hoofdbestanddeel)) en non-ferrous (aluminium, koper, lood, zink, brons, messing, allen materialen met een ander hoofdbestanddeel). Dankzij onze efficiënte operations, in-house productieproces en geografische locaties bezit Riwald Recycling een prominente plek in de recycling industrie binnen Nederland en de rest van de wereld, beide in termen van concurrentievermogen en capaciteit. Wij hebben als doel om een ‘circulaire hub’ te worden waar alle flows samenkomen in ons ecosysteem - complexe producten transformeren naar pure grondstoffen en die logistiek gezien duurzaam transporteren naar bedrijven in de maakindustrie. De economie zou dan draaien op teruggewonnen grondstoffen en er zouden geen ‘nieuwe’ grondstoffen meer nodig zijn.

Trias Energetica

Met de Trias Energetica filosofie wordt de energiezuinige aanpak van Riwald Recycling in drie stappen gerealiseerd: 1) wij beperken de energievraag zoveel mogelijk; 2) wij passen waar mogelijk duurzame bronnen toe; en 3) wij vullen de restvraag naar energie zo efficiënt mogelijk in met behulp van fossiele bronnen. Riwald Recycling investeert continue in een groene toekomst en maakt gebruik van een unieke hightech granulator in combinatie met daaraan gekoppelde afscheidingsinstallaties voor een maximaal rendement van terugwinning. Bovendien gebruikt Riwald Recycling elektrische scharen en kranen die milieuvriendelijk, brandstofbesparend en geluidsreducerend zijn. In combinatie met ons duurzaam transport is Riwald Recycling één van de meest innovatieve (metaal) recyclingbedrijven van Nederland en de rest van de wereld.

Aluminium trias energetica

Innovatie in kern-technologie

Het PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. De inventarisatie bestaat uit activiteiten die het gebruik van primaire grondstoffen in de economie (kunnen) verlagen. De strategieën zoals gedefinieerd op de circulariteitsladder (R-ladder), zoals refuse, reduce, repair en recycle, zijn hiervoor als uitgangspunt genomen. Op basis van ons bedrijfsstrategie, bestaande uit de combinatie van de Trias Energetica filosofie en de 3R filosofie, investeert Riwald Recycling in de nieuwste ontwikkelingen, (scheiding- en sorterings) technieken, machines en equipment met als doel: materialen verwerken tot dezelfde hoogwaardige kwaliteit.

Door onze hightech granulator in combinatie ons hightech equipment – dubbele schrootscharen, eddy currents, trommelzeven, natseparatietafels, Infrarood (NIR), X-Ray, metal sensors, NF fines processing en colour sortings - versterken we de grondstoffenefficiëntie, resulterend dat er geen ‘nieuwe’ grondstoffen meer nodig zijn waarbij materialen verwerkt worden tot dezelfde hoogwaardige kwaliteit. De economie zou dan draaien op teruggewonnen grondstoffen en er zouden geen ‘nieuwe’ grondstoffen meer nodig zijn.

Detectie- en robotsorteersysteem voor circulaire economie

Hightech detectiesysteem en pickingrobot om metalen en afvalsoorten te scheiden

De wereld heeft door de snelle bevolkingsgroei en welvaart steeds meer grondstoffen nodig. Consequenties zijn stijgende prijzen, stagnerende economie stagneert én dreigende uitputting van kritieke grondstoffen. Grondstoffen zijn echter essentieel voor de wereldwijde maakindustrie, inmiddels goed voor ruim $16 biljoen omzet. Staal, gietijzer, RVS, aluminium, koper, lood, zink, brons en messing zitten in veel complexe producten, zoals mobiele telefoons, auto’s, wasmachines en geavanceerde productieprocessen. De vraag naar hoog technologische oplossingen om dit type producten te recyclen is groot, de kwaliteitseisen zijn hoog, en de beschikbaarheid van arbeidskrachten neemt af.

Riwald Recycling, RIWO, Hogeschool Saxion en TValley leveren via een EFRO-project een bijdrage aan deze uitdagingen. Het consortium heeft als doel om “complexe producten te transformeren naar pure grondstoffen en om deze logistiek duurzaam te transporteren naar bedrijven in de maakindustrie”.

Circulair Project

Riwald recyclet jaarlijks honderdduizenden tonnen afvalmateriaal, variërend van elektronisch afval, hoogwaardige reststromen, tot treinstellen en vliegtuigen. Circulair ondernemen is een van haar kernwaarden. De ambitie om nog meer impact te maken op de circulaire economie is sterk verbonden met het scheidingsproces. Met technieken als granulatoren, schrootscharen, eddy currents, watertafels, hakmolens en zeven sorteert Riwald op inductie, kleur en gewicht.

Aan het einde van het machinale scheidingsproces resteert echter een stroom van tussen de 15 en 20 ton non-ferous en afvalsoorten die vooralsnog enkel handmatig kan worden gesorteerd. Oorzaken zijn de grote hoeveelheid verschillende materialen en de samenstelling en verstrengeling van de materialen. Op dit moment is handmatig sorteren van deze materiaalstroom de enige optie; er bestaat gewoonweg nog geen detectie- en sorteertechnologie die autonoom en automatisch een eenduidige selectie maakt van de materialen.Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.


Steinert voor kleurenscheiding Riwald Recycling scheiding ferrous en non-ferrous
analyze producten metaal co2
Lood overige metalen

Afval bestaat niet

Uit het vooronderzoek blijkt onder andere dat een combinatie van detectie- en sorteertechnologieën de (rest)stromen volledig automatisch kan scheiden. Een systeem dat een significant bijdraagt aan de transformatie naar een circulaire economie. In 2030 wil Nederland 50% minder primaire grondstoffen (waaronder metalen) gebruiken en in 2050 moet onze economie volledig circulair zijn. Concreet houdt dit in: ‘Een economie waarin zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin afval niet bestaat.’

Consortium EFRO OOST Project

Voor realisatie hightech detectie- en pickingrobot om metalen en afvalsoorten te scheiden