Certificaten

Verantwoord ondernemen met de nadruk op milieu en veiligheid van onze medewerkers, afnemers en bezoekers

Compliance & Riwald Recycling

Verantwoord ondernemen met de nadruk op milieu en veiligheid van onze medewerkers, afnemers en bezoekers. Onze certificaten: ISO 14001, WEEELABEX, MRF keurmerk, NIWO, Risico inventarisatie & evaluatie, VCA, ABCS OF DEMIL, CO2-Prestatieladder en TMS MR-T.

Riwald Recycling ISO 140001 Certificaat Metaal Recycling

ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagement moet voldoen en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Riwald Recycling voldoet aan de wet- en regelgeving voor het beheersen van milieurisico's.

WEEELABEX certificaat Type 1, Type 2 en Type 3

WEEELABEX / CENELEC

Riwald Recycling is WEEELABEX (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence) gecertificeerd. In internationaal verband wordt de recycling van elektronische producten die aan het einde zitten van productlevenscyclus naar een kwalitatief hoger plan gebracht. De WEEELABEX normen stellen eisen aan het gehele verwerkingsproces, met als doel efficiënte grondstofherwinning op verantwoorde wijze. Riwald Recycling bezit als enige van Nederland een WEEELABEX certificaat Type 1, Type 2 en Type 3 voor Groot Witgoed (LHA) en Klein huishoudelijk elektrische- en ICT apparatuur (SHA).​

Riwald_Recycling_MRF_Certificaat

MRF keurmerk

Riwald Recycling is lid van de Metaal Recycling Federatie (MRF) en is in bezit van het MRF-Keurmerk. Daarmee is vastgesteld dat wij werken aan een duurzame bedrijfsvoering met (toetsbare)zorg voor veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Jaarlijks wordt door onafhankelijke externe deskundigheden bekeken of Riwald Recycling nog aan de keurmerk-eisen voldoet.

onze NIWO certificering certificaten certificaat

NIWO

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een VIHB-certificaat afgegeven aan Riwald Recycling. Dit is een besluit en regeling inzake afvalstoffen & regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars. Riwald Recycling voldoet aan deze eisen van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.

Riwald Recycling RIE (Risico inventarisatie en evaluatie toetsingsrapportage)

Risico inventarisatie & evaluatie

Riwald Recycling heeft een grote verantwoordelijkheid voor al haar medewerkers, leveranciers en afnemers. Bij Riwald Recycling houden we ons constant bezig met de gezondheid, zekerheid, veiligheid en het werkklimaat van onze medewerkers en bezoekers. Daarom heeft Riwald Recycling een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RII&E) plan van aanpak samengesteld die uitgevoerd is door een kerndeskundige & de Arbodienst. Onze medewerkers bezitten een VCA-certificaat (veiligheid, gezondheid en milieu), AED-certificaat en een BHV-certificaat.

VCA-certificatie en VCA-systeem

VCA

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Riwald Recycling is in bezit van een VCA-certificaat en ons VCA-systeem voldoet aan de eisen die in de Europese normen zijn vastgesteld.

CO2-prestatieladder niveau 5 certificaat

CO2-Prestatieladder​

Middels de CO2-Prestatieladder hebben we een systematiek opgezet waarmee wij reductiedoelen kunnen bereiken door ons energieverbruik (en daarmee onze CO2-emissies) te meten, te registreren, te monitoren en bij te sturen. We zullen elk half jaar ons energiebeleid, CO2-footprint en onze reductie doelstellingen in- en extern communiceren. Ook zullen we informatie geven over onze deelname aan de keten of sector initiatieven op het gebied van CO2-reductie. Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/CO2 Prestatieladder stelt voor niveau 5.

TMS certificaat toezichthoudend medewerker stralingsdesbescherming rontgentoestellen

TMS MR-T​

Rijksuniversiteit Groningen heeft het certificaat Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Meet- en Regeltoepassingen - onderdeel röntgentoestellen afgegeven aan Riwald Recycling medewerker Ömer Avci na het succesvol afronden van de opleiding. Een Toezichthouder Stralingsbescherming (TS) is een deskundige die een handeling uitvoert, of onder wiens toezicht een handeling wordt uitgevoerd. De TS wordt in het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming aangeduid met de term 'toezichthoudend medewerker stralingsbescherming'.​

ABCS of demil defense logistics agency certificaat

ABCS OF DEMIL​

Door de Defence Logisics Agency, een overheidsinstantie van de Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten, is na succesvolle trainingen een ABCS OF DEMIL-certificaat afgegeven aan Riwald Recycling. Dit is een besluit en regeling inzake de demontage, transport, verwerking, recycling en vernietiging van militaire voertuigen en equipment. Riwald Recycling voldoet aan deze eisen van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid op het gebied van milieu en veiligheid binnen het verwerkingsproces. ​

End-Of-Waste
Koperschroot

Dankzij onze geavanceerde verwerkings- en scheidingstechnieken heeft Riwald Recycling haar End-of-Waste certificaten behaald met de criteria uit de Europese Verordening 333/2011 en 715/2013. Met deze certificaten toont Riwald Recycling aan dat zij afvalstoffen van ijzer, staal, aluminium en koperschroot kunnen bewerken tot zuivere grondstof, welke direct kunnen worden ingezet bij het productieproces van nieuwe metalen. Deze stap bevordert onze positie in duurzaamheid en circulariteit

End-Of-Waste
Ijzer- en staalschroot

Dankzij onze geavanceerde verwerkings- en scheidingstechnieken heeft Riwald Recycling haar End-of-Waste certificaten behaald met de criteria uit de Europese Verordening 333/2011 en 715/2013. Met deze certificaten toont Riwald Recycling aan dat zij afvalstoffen van ijzer, staal, aluminium en koperschroot kunnen bewerken tot zuivere grondstof, welke direct kunnen worden ingezet bij het productieproces van nieuwe metalen. Deze stap bevordert onze positie in duurzaamheid en circulariteit

End-Of-Waste
Aluminiumschroot

Dankzij onze geavanceerde verwerkings- en scheidingstechnieken heeft Riwald Recycling haar End-of-Waste certificaten behaald met de criteria uit de Europese Verordening 333/2011 en 715/2013. Met deze certificaten toont Riwald Recycling aan dat zij afvalstoffen van ijzer, staal, aluminium en koperschroot kunnen bewerken tot zuivere grondstof, welke direct kunnen worden ingezet bij het productieproces van nieuwe metalen. Deze stap bevordert onze positie in duurzaamheid en circulariteit