Certificaten

Verantwoord ondernemen met de nadruk op milieu en veiligheid van onze medewerkers, afnemers en bezoekers

Collectie van onze certificaten

Verantwoord ondernemen met de nadruk op milieu en veiligheid van onze medewerkers, afnemers en bezoekers. Onze certificaten: ISO 14001, WEEELABEX, MRF keurmerk, NIWO, Risico inventarisatie & evaluatie, VCA, ABCS OF DEMIL en TMS MR-T.

Verantwoord ondernemen met de nadruk op milieu en veiligheid van onze medewerkers, afnemers en bezoekers mede dankzij onze ISO 140001

ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagement moet voldoen en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Riwald Recycling voldoet aan de wet- en regelgeving voor het beheersen van milieurisico's.

Verantwoord ondernemen met de nadruk op milieu en veiligheid van onze medewerkers, afnemers en bezoekers mede dankzij onze WEEELABEX certificiering

WEEELABEX

Riwald Recycling is WEEELABEX (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence) gecertificeerd. In internationaal verband wordt de recycling van elektronische producten die aan het einde zitten van productlevenscyclus naar een kwalitatief hoger plan gebracht. De WEEELABEX normen stellen eisen aan het gehele verwerkingsproces, met als efficiënte grondstofherwinning op een verantwoordelijke wijze.

MRF Keurmerk certification

MRF keurmerk

Riwald Recycling is lid van de Metaal Recycling Federatie (MRF) en is in bezit van het MRF-Keurmerk. Daarmee is vastgesteld dat wij werken aan een duurzame bedrijfsvoering met (toetsbare)zorg voor veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Jaarlijks wordt door onafhankelijke externe deskundigheden bekeken of Riwald Recycling nog aan de keurmerk-eisen voldoet.

onze NIWO certificering certificaten certificaat

nIWO

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een VIHB-certificaat afgegeven aan Riwald Recycling. Dit is een besluit en regeling inzake afvalstoffen & regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars. Riwald Recycling voldoet aan deze eisen van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.

RI&E risico inventarisatie en evaluatie

Risico inventarisatie & evaluatie

Riwald Recycling heeft een grote verantwoordelijkheid voor al haar medewerkers, leveranciers en afnemers. Bij Riwald Recycling houden we ons constant bezig met de gezondheid, zekerheid, veiligheid en het werkklimaat van onze medewerkers en bezoekers. Daarom heeft Riwald Recycling een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RII&E) plan van aanpak samengesteld die uitgevoerd is door een kerndeskundige & de Arbodienst. Onze medewerkers bezitten een VCA-certificaat (veiligheid, gezondheid en milieu), AED-certificaat en een BHV-certificaat.

VCA certificaat veiligheidsmanagement Riwald almelo

vCA

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Riwald Recycling is in bezit van een VCA-certificaat en ons VCA-systeem voldoet aan de eisen die in de Europese normen zijn vastgesteld.

ABCS of demil defense logistics agency certificaat

ABCS OF DEMIL

Door de Defence Logisics Agency, een overheidsinstantie van de Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten, is na succesvolle trainingen een ABCS OF DEMIL-certificaat afgegeven aan Riwald Recycling. Dit is een besluit en regeling inzake het demontage, transport, verwerking, recycling en vernietiging van militaire voertuigen en equipment. Riwald Recycling voldoet aan deze eisen van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid op het gebied van milieu en veiligheid binnen het verwerkingsproces.

TMS certificaat toezichthoudend medewerker stralingsdesbescherming rontgentoestellen

TMS MR-T

Rijksuniversiteit Groningen heeft het certificaat Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Meet- en Regeltoepassingen - onderdeel röntgentoestellen afgegeven aan Riwald Recycling medewerker Ömer Avci na het volgen succesvol afronden van de opleiding. Een Toezichthouder Stralingsbescherming (TS) is een deskundige die een handeling uitvoert, of onder wiens toezicht een handeling wordt uitgevoerd. De TS wordt in het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming aangeduid met de term 'toezichthoudend medewerker stralingsbescherming'.