CERTIFICATEN

Goede zorg voor het milieu en de veiligheid van ons personeel is een van de belangrijkste factoren binnen Riwald Recycling. Wij zorgen ervoor dat alle wet- en regelgeving op gebied van milieu en veiligheid wordt nageleefd.
Uiteraard is Riwald Recycling in het bezit van alle benodigde certificeringen welke worden voorgeschreven.
U kunt de certificaten bekijken en downloaden door op de downloadlink te klikken.

Heeft u vragen over onze certificeringen? Bel dan met ons hoofdkantoor: 0546 451 682

ISO 14001:2004
ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagement moet voldoen en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Riwald Recycling voldoet aan de wet- en regelgeving voor het beheersen van milieu-risico’s.

MRF-keurmerk
Wij zijn lid van de Metaal Recycling Federatie (MRF) en zijn in het bezit van het MRF-Keurmerk. Daarmee is vastgesteld dat wij werken aan een duurzame bedrijfsvoering, met (toetsbare)zorg voor veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Jaarlijks wordt door onafhankelijke, externe deskundigen bekeken of wij nog aan de keurmerk-eisen voldoen.

NIWO
Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een VIHB certificaat aan ons afgegeven. Dit is een besluit en regeling inzake afvalstoffen & regeling vervoerders, inzamelaar, handelaars en bemiddelaars. men moet aan de eisen voldoen van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.

Risico Inventarisatie & Evaluatie
Wij hebben een grote verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, onze leveranciers, afnemers en onze omgeving. Bij de Riwald Recycling houden we ons constant bezig met de gezondheid, zekerheid, veiligheid en het werkklimaat van onze medewerkers en onze bezoekers. Daarom hebebn wij een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) plan van aanpak samengesteld, uitgevoerd door een kerndeskundige en Arbodienst. Bijna al onze medewerkers hebben een VCA-certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), AED certificaat (Automatische Externe Defibrilator) en een BHV-certificaat (Bedrijfshulpverlener).

VCA
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het VCA-systeem voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd.

WEEELABEX
Vanaf 14 maart 2016 zijn wij WEEELABEX (Waste of Electrical and Electronic Equipment) gecertificeerd. In internationaal verband wordt de recycling van afgedankte elektronische apparaten naar een kwalitatief hoger plan gebracht. De Weeelabex normen stellen eisen aan het gehele verwerkingsproces, met als doel om met zorg voor het hele milieu zoveel mogelijk grondstoffen te herwinnen.