RECYCLING

DUURZAAM RECYCLEN

Wij investeren constant in de toekomst. Onder andere door de inzet van een unieke high-tech granulator in combinatie met een daaraan gekoppelde afvalscheidingsinstallatie. Ook investeren wij in een groene toekomst door te werken met elektrische kranen. Milieuvriendelijk, brandstofbesparend en geluidsreducerend!

Dit maakt Riwald Recycling één van de meest innovatieve recyclingbedrijven binnen Europa. Wij denken aan de toekomst en tonen aan dat metaalrecycling ook anders kan. Duurzamer, schoner én professioneler.

MAATSCHAPPELIJK RECYCLEN

Doordat grondstoffen schaars worden, is de tijd nu meer dan rijp om te kiezen voor de toekomst. Een belangrijke pijler hierin is tot bijna 100% hergebruik van recyclingmaterialen die vrijkomen in deze moderne economie. Maak de wereld schoner en leefbaarder.

Riwald Recycling kiest voor de toekomst en de maatschappij.

Transport kan groener. Daarom ook leggen wij intern de focus op duurzaamheid door te kiezen voor een elektrische kraan en transport van onze eindproducten over het water.

Riwald Recycling geeft mensen een goede kans om te slagen op de arbeidsmarkt door mensen met een beperking of met een arbeidsverleden een kans te geven.

Ook het nastreven van de juiste certificering is voor Riwald Recycling een belangrijk speerpunt binnen de organisatie. Als één van de enige bedrijven in Nederland beschikken wij over vergunningen om op een verantwoorde manier lege munitie te mogen verwerken.

INNOVATIEF RECYCLEN

Onze granulator, een unieke metaalverwerkingsmachine, scheidt de ferro van de niet-ferro metalen. Door de innovatieve werking kan deze granulator met de daaraan gekoppelde afvalscheidingsinstallatie het resterende afval scheiden van de binnengekomen metalen waardoor praktisch alle grondstoffen geschikt zijn voor 100% hergebruik.

Ook zijn de eindproducten zuiverder, wat op zijn beurt een hogere opbrengst met zich meebrengt. Dit heeft tevens als voordeel dat de eindproducten direct aangeboden kunnen worden aan bijvoorbeeld smelterijen en eindverwerkers voor hergebruik.

Op deze manier levert de granulator met de daaraan gekoppelde afvalscheidingsinstallatie een aanzienlijke bijdrage in het behalen van 100% hergebruik en duurzaamheid van de materialen welke door Riwald Recycling worden verwerkt.